459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Lymfedém, lymfatický, mízní otok

Popis lymfedému, lymfatického otoku

Fyziologie (jak to má fungovat)

Cévy nesou v krvi kyslík a živiny pro naše tkáně a orgány, voda v krvi je transportuje cévami do tkání a zpět do cév si s sebou bere odpadní látky a oxid uhličitý. Voda, která se nevstřebá zpět do krve je odváděná lymfatickými (mízními) cestami zpět do krve.

Imunitní systém nás chrání před nebezpečnými mikroorganizmy, jejich toxiny a dalšími cizími částicemi a lymfatické cesty můžeme přirovnat ke střeženým cestám, kde mu neunikne žádná toxická látka.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Lymfedém, lymfatický, mízní otok znamená přerušení odtoku lymfy, z čehož plyne hromadění vody a odpadních látek v daném místě.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Hlavní příznakem je tlak v daném místě, otoky, nejčastěji otoky nohou, zvětšení uzlin, únava.

Postupně může měkký otok tuhnout hromaděním vaziva, až způsobí poruchu pohyblivosti dané části těla. Možné jsou bolesti nohou, rukou.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U léčby je důležité pomoci lymfatickému systému odvádět vodu z postižené tkáně, s čímž nám pomůže pohyb, lymfatické masáže, zdravotnické kompresivní pomůcky k tomu určené.

Léky

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)